www.on-line.com.tw  

支援&下載  Support

( 中文版係旺錸科技編製,依著作權法保障,非為旺錸科技或旺萊科技夥伴之服務客戶,請勿擅自使用、散佈、改製等違反著作權法行為 )

 

 

Vidyo

 

產品文件&使用手冊

 

Vidyo Desktop 2.0 使用手冊 Vidyo Conferencing 2.0 Manuals
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

驅動程式&更新程式

 

 

 

 

 

 

 

旺錸科技有限公司

台北縣三重市光復路一段88-10號4樓

電話:02 8512-4289

傳真:02 8512-4147

業務聯繫   info@on-line.com.tw